Siirry sisältöön

Apua perunkirjoitukseen

Perukirja on ensisijaisesti verotusta varten tehtävä selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta sekä osakkaista. Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on aina vainajan lähipiirillä ja perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Hyvin laadittu perukirja sisältää kaiken olennaisen tiedon kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, mahdollisesta testamentista sekä osakkaista.

Perunkirjoitus palveluna

Perukirja ja perunkirjoitus voivat tuntua monimutkaisilta ja hankalilta, varsinkin keskellä suruaikaa. Meiltä saatte täyden palvelun perunkirjoituksen. Perukirjoittajamme Marcus de Wit on tukenanne oikeiden asiakirjojen hankinnassa. Marcus laatii perukirjan toimitettujen asiakirjojen ja tietojen perusteella ja sopii perukirjan allekirjoitus tilaisuuden sekä viimeistelee prosessin lähettämällä perukirjan verottajalle. Verottajalta tulee perunkirjoituksen jälkeen tieto perintöverosta suoraan pesän osakkaille.

Perukirjan laatiminen onnistuu kauttamme myös täysin sähköisesti ja etänä. Käytössämme on verottajan hyväksymä sähköinen allekirjoituspalvelu!

Palvelemme teitä vuosien kokemuksella hyvin yksinkertaisista kuolinpesistä monimutkaisempiin pesiin. Voitte kysyä tapauskohtaisen perunkirjoituksen kustannusarvion, jonka jälkeen annamme teille tarjouksen perunkirjoituspalvelusta kirjallisesti.

Perunkirjoituksen kiinteä hinta on 650 € tavanomaisissa kuolinpesissä. Tutustu perunkirjoituspalveluumme tarkemmin käymällä nettisivuillamme tai ottamalla suoraan yhteyttä Marcukseen.

Miten omaisuuden arvo määritetään perukirjaan?

Kuolinpesän varallisuus tulee merkitä perukirjaan käyvällä arvolla eli todennäköisellä luovutushinnalla (markkina-arvolla).
Voiko omaisuuden arvoa yli- tai aliarvioida, verohyötyjen toivossa?
– Ei voi ja väärin arvioiminen voi pitkällä tähtäimellä olla verotuksellisesti huomattavasti kalliimpaa.

Perukirjassa mainittu arvo on osakkaiden hankintahinta eli mikäli omaisuus jälkeenpäin myydään, on hankintahinnan ylittävä summa pääomaverotuksen alaista tuloa. Hyvin usein osakkaat joko ali- tai yliarvioivat kuolinpesän omaisuuden arvoa ymmärtämättä veroseuraamuksia tai pesänjaon käytännön asioita. Ammattitaitoinen perukirjan laatija neuvoo osakkaita välttymään virheiltä ja ylimääräisiltä veroseuraamuksilta sekä ennaltaehkäisee osakkaiden välisiä ristiriitoja.

Esimerkkitapaus varallisuuden väärin arvioimisesta perukirjassa

Kesämökki arvioidaan perukirjaan arvolla 50 000 €. Erkki Esimerkki saa mökin perintönä ja myy sen 100 000 € hintaan. Erkki Esimerkki joutuu maksamaan myyntivoitosta (50 000 €) 30/34 % pääomaveroa. Erkille tulee täten maksettavaksi mökistä ensin perintövero ja myynnin yhteydessä myös pääomavero. Tämä on kalliimpaa verrattuna siihen, että mökki oltaisiin alun perin arvioitu oikein ja Erkki olisi maksanut pelkästään perintöveroa mökin arvosta.

Yleisesti ottaen perintövero on 10–15 %, kun taas pääomavero on 30 tai 34 %. Veroprosentti riippuu perinnön määrästä ja verotusluokasta.

Katso kaikki kirjoitukset