Siirry sisältöön

Työikäisen kuolema – Vakuutusrahat

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Ketkä ovat vakuutettuja?

– Vakuutettuja ovat työsuhteessa olevat työntekijät, joiden työsuhde täyttää vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset.
– Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ketkä ovat edunsaajia?

– Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22v. lapset.

Kuka voi hakea korvausta?

– Omainen tai omaisen valtakirjalla valtuuttama henkilö voi hakea korvausta.
– Jokaisen edunsaajan/hakijan tulee tehdä oma korvaushakemus. Huoltaja voi hakea korvausta kaikille huollossaan oleville lapsille yhdellä hakemuksella.

Milloin korvausta on haettava?

– Korvausta on haettava 10 vuoden kuluessa kuolinvuoden päättymisestä.

Miten korvausta haetaan?

– Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla https://www.tvk.fi/trhv tai täyttämällä korvaushakemuslomakkeen.

Vuonna 2020 tai sen jälkeen tapahtuneesta kuolemasta leskenosuus on 4 660€ – 16 720€ , määrä riippuu kuolleen työntekijän iästä.
Tässä kuva oheisesta korvaussumma taulukosta.

KORVAUSHAKEMUSLOMAKE PDF

Lähde: https://www.tvk.fi/trhv

 

Katso kaikki kirjoitukset