Siirry sisältöön

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Marcus de Wit

Perunkirjoitus

020 155 5616

info@HautaustoimistoToro.fi

Perunkirjoitus meiltä

Hinnasto (Hautaustoimiston asiakkaille):
Perunkirjoitus alk. 650€
Perinnönjako alk. 250€

Maksuton yhteydenotto alan ammattilaisen kanssa koko prosessin ajan.


Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat.

Perunkirjoitus on ensisijaisesti verotusta varten tehtävä selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Perunkirjoitusta varten kerätään tietoa taloudellisen tilanteen ja sukulaissuhteiden selvittämiseksi. Mahdollisen testamentin ja avioehdon sisältö on myös selvitettävä. Hyvin laadittu perunkirjoitus sisältääkin kaiken olennaisen tiedon kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Yleensä käytännöllisintä ja kustannustehokkainta on antaa perunkirjoitus hoidettavaksi perunkirjoittajalle, jolla on kokemusta testamentin toimeenpanosta ja jolla on osaamista perintöverotuksen suunnittelusta ja omaisuuden järjestelystä.


Testamentti

Testamentti on tahdonilmaisu, jossa henkilö ilmoittaa oman tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Hyvin suunniteltu ja laadittu testamentti ei jätä tulkinnanvaraa ja takaa, että perittävän tahto toteutuu tarkoitetussa muodossa. Viimeisen tahdon ilmaisemisen lisäksi hyvin laadittu testamentti toimii myös tehokkaana perintöverotuksen suunnittelunvälineenä ja jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa perillisten kesken. Perunkirjoittajan tehtävä on selvittää huolellisesti perhesuhteet ja perittävän taloudellinen tilanne sekä neuvoa perintösuunnittelun vaihtoehdoissa ja niiden vaikutuksista verotukseen.


Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken.
Perinnönjako voidaan tehdä joko sopimusjakona tai toimitusjakona.

Perinnönjako on luonnollista jatkoa perunkirjoitukselle. Tavallisesti perilliset jakavat pesän varat pian perunkirjoituksen jälkeen. Tällöin perunkirjoitusta käytetään pohjana sopimusjaolle, jonka yhteydessä laaditaan myös perinnönjakopäivän välitilinpäätös. Mikäli perittävä on ollut naimisissa, on ennen perinnönjakoa suoritettava lesken ja perikunnan välinen omaisuuden ositus. Tämän jälkeen voidaan suorittaa reaalijako ja laatia jakokirja, jossa perillisille nimetään jäämistöstä omaisuuden jako-osuutta vastaava omaisuuden määrä. Mikäli perilliset eivät pääse perinnöstä yksimielisyyteen, tehdään toimitusjako, jota suorittamaan nimetään pesänjakaja. Hyvin suoritetussa perinnönjaossa dokumentoidaan kaikki perunkirjoituksen allekirjoituksen jälkeiset tapahtumat. Perinnönjaon suorittavan henkilön on osattava kuunnella kaikkien osallisten toiveita ja pystyttävä sovittelemaan mahdollisia erimielisyyksiä. Mikäli perunkirjoittajalla on sovittelussa tarvittavia ihmissuhdetaitoja, vältytään usein aikaa ja lisätyötä vaativalta prosessilta. Perunkirjoittajalta vaaditaan lisäksi vero-oikeuden tuntemusta, sillä veroseuraamukset voivat vaihdella suuresti perinnönjaon toteutuksesta riippuen.